Ergonomi i praksis

– Tilpas arbejdet til mennesket på en enkel måde – og skab øget energi og bedre resultater!

Et forløb, der giver opskriften på, hvordan medarbejderen på en nem måde kan opnå mere energi i hverdagen og tage ansvar for sin krop – og dermed opnå bedre resultater, både for sig selv og virksomheden.

Forløbet vil vise vejen til at opnå følgende:

 • medarbejdere, der tager større ansvar for sig selv og får mere energi i hverdagen
 • medarbejdere med en positiv indstilling
 • værktøjer til at integrere det efterfølgende

”Alle 270 ledere og medarbejdere har nu fået værktøjer til at forebygge skavanker ved stillesiddende arbejde, samt individuel rådgivning i indretning og brug af arbejdspladsens udstyr og inventar. Det betyder, at der er nu er øget bevidsthed om variation og fysisk velvære i det daglige arbejde.”Karin Poulsen, HR-konsulent Lejre Kommune

Forløbet er relevant for virksomheder, som

 • er frustreret over at have lavet mange tiltag indenfor det fysiske og ergonomiske arbejdsmiljø uden at kunne se en reel og langtidsholdbar effekt
 • har medarbejdere, der i perioder arbejder meget og er pressede
 • er landet i ”korttids-sygefraværs-spiralen” og har meget 2-3 dages sygefravær, som dræner energien i hverdagen og belaster alle medarbejdere
 • ønsker at skabe større ansvarsfølelse hos medarbejderne for det fysiske velvære

Der er tre ting, der typisk skaber frustrationer og udfordringer:

 1. At mangle viden; det du ikke ved, kan du ikke ændre
 2. Ikke at kunne praktisere variation i arbejdet
 3. At mangle en enkel måde at udvikle gode vaner på.

Ergonomi kan kort defineres som at tilpasse arbejdet til mennesket.  Vi har dog alle mere eller mindre en tendens til at gøre det modsatte; vi tilpasser mennesket til arbejdet; – særligt når vi har travlt og har mest brug for at lytte til kroppen. Og resultatet er, at kroppen belastes og udsættes for nedslidning.

At tilpasse arbejdet til mennesket!

For at opnå varige resultater indenfor ergonomi, skal vi have en bredere og mere helhedsorienteret indgangsvinkel til det. Løsningen er at holde de RASKE RASKE ved at kombinere både den fysiske, den mentale og den sociale dimension. Derudover skal der tages hånd om de medarbejdere, der ikke er syge nok til at være syge.

“Tak for besøget – og ikke mindst for din kyndige vejledning. Jeg er ikke spor i tvivl om, at vi nok skal få gavn af dine gode råd og vejledning.”Tony Jørgensen, Publishing Director, Egmont Serieforlaget

Under forløbet arbejder vi med områder, der afgørende kan løfte energien, produktiviteten samt resultaterne i arbejdsdagen. Medarbejderne får:

 • relevant viden om kroppen og en øget bevidsthed om, hvordan en relativ lille indsats kan hæve energiniveauet markant
 • input til at praktisere variation, der øger produktiviteten og forebygger nedslidning
 • enkle redskaber til at udvikle vaner, der styrker kroppen

Medarbejderne vil bl.a. lære

 • de tre ting om kroppen, som er nødvendigt at vide for at undgå nedslidning
 • hvad helhedstankegangen egentlig betyder i praksis
 • hvordan der skabes tid til de nødvendige pauser og variation i hverdagen

Forløbet er designet til virksomheder, som ønsker, at ergonomi er praktisk, jordnært og noget, der rent faktisk anvendes i arbejdsdagen. Gennem ergonomi i praksis kan vi på en enkel måde tilpasse arbejdet til mennesket og skabe øget energi og bedre resultater.

Projektet gennemføres hos virksomheden så tæt på den enkeltes arbejdsdag som muligt.

”Det har været en fantastisk oplevelse at gennemføre ”Ergonomi i praksis” i Mediq Danmark, og vi er meget sikre på, at mange af de forandringsforslag, der naturligt kom frem i forløbet, vil blive gennemført i indeværende år til gavn for både den enkelte og for firmaet. Et har vi dog allerede kunnet konstatere og det er, at vi med det rettede fokus nu har fået en fælles opgave på tværs af lagerets forskellige roller og som sidegevinst kan vi konstatere, at vi taler helt anderledes sammen nu end tidligere og arbejder mod et fælles mål på ergonomiområdet. Så sloganet ”Viden, Vaner og Variation” fra Min Krop på Job har nu bidt sig fast i alles bevidsthed, og der arbejdes aktivt på at fastholde dette fokus.”Poul Erik Pedersen, Kvalitetschef i MediqDanmark

Få et anderledes og mere helhedsorienteret ergonomisk tjek i din virksomhed. Kontakt mig på tlf. 23460151 eller mail til lone@loneoe.dk for et uforpligtende møde.

Tilbage til ydelser.

Tilbage til forsiden.