Forretningsbetingelser

Et samarbejde med Body on Work ApS indenfor ergonomisk rådgivning og stillesiddende adfærd gennemføres efter følgende retningslinjer:

Fakturering og betalingsbetingelser:                      

 • Foredrag, kurser og kampagner faktureres 100% ved bestilling og reservation af dato. Alle opgaver skal være igangsat inden 6 måneder fra faktureringsdato med mindre andet aftales. 
 • Slip Stolen som koncept faktureres  100% ved bestilling med mindre andet aftales.
 • Opgaver, der strækker sig over en periode, faktureres aconto med 50-75% af estimeret pris excl. kørsel ved bestilling – og resten af opgaven samt kørsel, når opgaven afsluttes.
 • Slip Stolen som kulturskifte faktureres for år 2 og frem for 1 år eller efter aftale. 
 • Fakturering sker senest 10 hverdage før opgavens afholdelse. 

Minimumstakst for en opgave er 5.000 kr. excl. moms med mindre andet aftales.

Betalingsbetingelser er netto 8 dage med mindre andet aftales.

Afbestillingsbetingelser:

Ved afbestilling senere end:

 • 30 hverdage før opgavens gennemførelse opkræves 50% af den forventede pris
 • 20 hverdage før opgavens gennemførelse opkræves 75% af den forventede pris
 • 10 hverdage før opgavens gennemførelse opkræves 100% af den forventede pris

Konsulentarbejde omfatter bl.a.:

 • Slip Stolen som koncept og kulturskifte til virksomheden
 • Foredrag og kickstart til Slip Stolen
 • Indlæg på konferencer, særligt til AMR / HR eller til ledergrupper
 • Rådgivning ifm stillesiddende adfærd
 • Kurser og workshops til arbejdsmiljøorganisationen
 • Kurser om forebyggelse og viden om skadesmekanismer og kroppens opbygning og funktion
 • Individuel ergonomisk rådgivning og gennemgang af arbejdspladsen
 • Rådgivning til optimering af arbejdsforhold i storrummet
 • Udarbejdelse af skriftlige rapporter
 • Deltagelse i møder
 • Udarbejdelse af handlingsplaner
 • Ergonomisk vejledning ved indkøb af udstyr og inventar

Ved korte, enkeltstående opgaver faktureres som minimum 5.000 kr. excl. moms.

Ved kurser, gå-hjem-møder, workshops og foredrag fastsættes en aftalt pris for opgaven.

Andre omkostninger:

 • Kørsel faktureres efter statens takster
 • Udgifter til f.eks. bro, færge, overnatning, undervisningsmaterialer faktureres til kunden

Det utænkelige:

Skulle det utænkelige ske, at Lone Østergaard bliver forhindret i at gennemføre en aftalt opgave, det kan være:

 • sygdom
 • sygdom eller død i familien

vil der til enhver tid blive forsøgt at finde en erstatning i form af en ny aftale, der er passende for begge parter. Er det ikke muligt at flytte til en anden dato, så refunderes det fulde beløb.