Lejre Kommune, Rådhuse

Øget bevidsthed om variation og fysisk velvære i det daglige arbejde

 Lejre Kommune har haft den glæde at samarbejde med fysioterapeut og arbejdsmiljøkonsulent Lone Østergaard i forhold til gennemgang af arbejdspladserne for vores 270 rådhusansatte.

Som koordinator på projektet har det været dejligt at arbejde sammen med Lone – især fordi det både har været Lone, der har stået for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af projektet. I tilrettelæggelsen blev forløbet justeret ud fra Lejre Kommunes behov og ønsker, og ved gennemførelsen har det været Lone, der har afholdt informationsmøder og bagefter gennemgået den enkeltes arbejdsplads. Det, at man under hele forløbet har haft den direkte kontakt med samme person har medført, at projektet er forløbet glat.

Alle 270 ledere og medarbejdere har nu fået værktøjer til at forebygge skavanker ved stillesiddende arbejde, samt individuel rådgivning i indretning og brug af arbejdspladsens udstyr og inventar. Det betyder, at der er nu er øget bevidsthed om variation og fysisk velvære i det daglige arbejde.

Lones tilgang til opgaven har været kendetegnet ved at være fuld af energi og effektivitet. Lone har været let at få fat på undervejs, når der har været forhold, der skulle justeres eller afklares. Lone er god til at formidle viden videre i plenum og inddrager emner, der har stor personlig relevans for den enkelte. Hun har en dynamisk tilgang til at gennemgå den enkeltes arbejdsplads og giver personlig rådgivning med respekt for den enkelte medarbejder. Lones personlige 3-punkts handlingsplan har en stor effekt på skrivebordet i det fortsatte arbejde med vaner og variation.

Jeg giver Lone de varmeste anbefalinger.

Karin Poulsen
HR- og arbejdsmiljøkonsulent
 

Jeg har fået så meget positivt feed-back fra medarbejderne omkring dig. Det handler bl.a. om, at du bliver oplevet som meget “hands on” i forhold til at gøre noget ved tingene her og nu, og at du går til medarbejderne i forhold til deres eget ansvar, både på arbejde og i fritiden. Som leder i kommunen glæder jeg mig over, at der nu tages langt flere initiativer i forhold til eget fysisk velvære.

Maria Hamilton Brown
Stabsdirektør


Medarbejdere, Lejre Kommune:

Lisbeth Jacobsen: Jeg var desværre nødt til at gå, inden Lone var færdig med sit foredrag den anden dag – men det jeg hørte, var supergodt! Og så var hun på “besøg” ved mit skrivebord i går. På 5-10 minutter blev der rykket rundt på computer, mus, indstillet stol, givet gode råd m.v. Jeg fik virkelig meget ud af det – og synes, at jeres valg med kombinationen af et generelt foredrag og så den personlige rådgivning har fungeret virkelig godt! Og i dag står vi alle op i afdelingen.

Ege Lau Frandsen: Tænk at jeg ikke har tænkt over det. Det er genialt, det her!

Lone Worsøe: Ved at udføre de viste øvelser med elastik har jeg oplevet en markant bedring i min arm, som har haft nedsat funktion efter en gammel faldskade. Det er aldrig for sent at gå igang og det skub skal der åbenbart til ind imellem.

DEL GERNE DETTE INDLÆG