Ergonomisk rådgivning

Manuel håndtering

MINDSK belastning og nedslidning!

Viden om krop og belastning | Løft og bæring | Optimal anvendelse af udstyr og inventar | Fysiske kompetencer

Tilpas arbejdet til mennesket – ved manuel håndtering

Det fysiske paradoks er, at vi er skabt til bevægelse – og alligevel ser vi en høj grad af nedslidning ved manuelt og fysisk tungt arbejde.
En af udfordringerne er, at vi sætter arbejdet først og gør alt, vi kan, for at nå det hele til tiden. Derved glemmes de små pauser, som for det fysiske arbejde er afgørende for kroppens løbende reparation og restitution.
Ergonomi kan kort defineres som at tilpasse arbejdet til mennesket. Vi har dog alle mere eller mindre en tendens til at gøre det modsatte; vi tilpasser mennesket til arbejdet; – særligt når vi har travlt og har mest brug for at lytte til kroppen. Og resultatet er, at kroppen belastes og udsættes for nedslidning.

“Vi har hos Logistikkompagniet haft et forløb med Lone med observation på lageret og individuelle samtaler med medarbejderne og efterfølgende workshop omkring at passe på kroppen på job.

Det, der var mest positivt ved at have Lone ude, var, at hun udover at have rygsøjlen med i hånden også inddrog det psykiske arbejdsmiljø.

Det er min opfattelse, at man kan tale i dagevis om det ergonomiske arbejdsmiljø, men det fanger ikke, hvis det ikke bliver sat ind i et bredere perspektiv, som er vedrørende og relevant for denne enkelte medarbejder.”
Distriktschef Flemming Sode, Logistikkompagniet

 

Viden om ryggen kan nedsætte sygefravær relateret til rygsmerter med 50%

“Jeg ved mere om min ryg efter denne formiddag end jeg har fået kendskab til på 4 år i behandling med ryggen.” Rie Jensen

Det var en udtalelse fra en af mine kursister efter en times undervisning om ryggens opbygning og funktion. Når jeg holder oplæg om ryggen, så er det altid med fokus på, hvad vi hver især kan gøre for at passe godt på ryggen, dvs. at deltagerne står med nogle simple tiltag lige til at implementere i hverdagen. Og det virker opmuntrende at vide, at selv små tiltag kan gøre en rigtig stor forskel.

En anden vinkel er at forklare, hvorfor ryggener oftest opstår, at ryggener og -smerter sjældent er farligt, og at der i de fleste tilfælde er tale om en god prognose. Denne viden kan være med til at ændre holdningen til ryggen, det påvirker humøret og mindsker desperationen, og vigtigst af alt – vi får flyttet fokus væk fra smerterne og over på håndtering af smerterne. Derved får man mere mod på selv at gøre noget for at mindske generne, og når det så viser sig, at det i mange tilfælde tilmed har en god effekt selv efter ganske kort tid, så har vi sat gang i den positive spiral væk fra smerterne. Det handler om at have en forståelse af rygsmerters natur, og hvordan man bedst håndterer det.

 

Ergonomisk rådgivning leveres i 3 step:

1. Viden om krop og belastning

Vi skal vide lidt mere om kroppen for at kunne passe bedre på den – og skabe optimale betingelser for arbejdet.

Leveres som fælles oplæg og foredrag/workshop.

2. Fysiske kompetencer

Hvordan får vi lagt en plan for kroppen, der sikrer, at den vedligeholdes og kan holde til arbejdet? Det skal være enkelt for de fleste – og kunne passes ind i en travl hverdag.

Som foredrag eller individuel rådgivning

3. Udstyr og inventar

Udstyr og inventar skal enten øge variationen eller nedsætte belastningen. Optimal brug af udstyr og inventar kan markant nedsætte nedslidningen, og mange kan mærke en forskel med det samme.

Praktisk og ude på stedet er at foretrække her.

Forebyggelsens 4 elementer

Enhver arbejdsopgave kan betragtes fra alle 4 vinkler indenfor forebyggelse. Når vi ser, at vi har flere handlemuligheder, så bliver det åbenlyst, at en ekstra stabler ikke nødvendigvis er eneste løsning – der kan være rigtig mange steder at sætte ind.

Denne figur med dens fire hjørner udfyldes i plenum – og det bliver klart for alle, hvad vi kan gøre mere af, og hvilke udfordringer, der skal tages op.

Arbejdets organisering

– At hjælpe hinanden
– Rotation, variation
– Varme / kulde, Indeklima
– Omgangstone
– For høje paller, fra leverandører
– mm.
–> Kræver en indsats sammen / fra ledelsen

Dig selv

– Ryg, skulder, arme
– Træk vejret
– Husk pauser, 2 aktive minutter, udnyt ventetid og spildtid
– Gratiskassen: Søvn, bevægelse, dagslys, frisk luft, vand
– mm

Her kan vi selv tage fat – og vi har selv ansvaret for at tage fat.

Arbejdsopgaven

– Manuel håndtering: løft, træk, skub, bæring
– Køre truck
– Ensidigt gentaget arbejde
– Pluk og pak
– Oprydning
– mm.

Kan du selv påvirke planlægningen af dine opgaver i løbet af dagen? Kan der skabes mere variation?

Udstyr, inventar, hjælpemidler

– Optimal anvendelse
– Arbejdshøjder
– Brug det hver gang
– Løftegrej
– Rullevogne, rulleborde
– mm

Optimal anvendelse af udstyr og inventar kan nedsætte belastning markant.

Ofte stillede spørgsmål på kontoret

Når jeg laver hårdt fysisk arbejde, kan det så ikke gøre det ud for træning?
Nej – træning er at styrke kroppen. Arbejdsdagen på 6-8 timer er ensidigt belastning af kroppen. Derfor er det vigtigt at huske de små pauser i løbet af dagen, så kroppen kan reparere i løbet af dagen og komme af med affaldsstoffer løbende.
Jeg orker ikke rotation....
Mange medarbejdere vil gerne have en fast plan for arbejdet og er ikke interesseret i at indgå i rotation.

Det kan dog være det mest effektive ift. at nedsætte belastningen, da 3 timer på en truck hver dag belaster meget mindre end 6 timer på samme dag.
Rotation er også med til at sprede kompetencerne, og efter en periode er man slet ikke så følsom, f.eks. ifm. sygefravær.

Styrketræning eller stabilitetstræning
For medarbejdere med tungt fysisk arbejde er der oftest tale om stærke folk, der kan løfte store mængder. Udfordringen kan være, at de inderste muskler ikke bliver rørt, og hvis de inderste muskler ikke kan holde på led, f.eks. i et tungt løft, så kan vi gøre skade på os selv.
Vi lægger en plan for at få et par simple stabilitetsøvelser indarbejdet i arbejdsdagen / automatiseret som en vane.

Hvad siger kunderne?

”Vi kan varmt anbefale Lone, som er dygtig og har fagligheden i top. Hun er fantastisk til at skabe kontakt til hver enkelt person, både i større forum og one-to-one. Lone er omhyggelig og tidsbevidst. Vores medarbejdere har virkelig haft gavn af hendes besøg, og vi har forstået budskabet om, at kroppen på job er eget ansvar.”

Mette Andersen
Simcorp

”Lone Østergaard er en meget dygtig, kompetent og nærværende oplægsholder og rådgiver, som forstår at tage de relevante ting med, så det bliver forståeligt for alle og ikke mindst giver mening.”

Bettina Rasmussen
Administrationschef
Køge Bibliotek

“Jeg har fra flere af mine kolleger fået så meget positiv respons på såvel dit oplæg som din efterfølgende rådgivning. Det min klare fornemmelse, at medarbejderne har følt, at de har modtaget god og kompetent vejledning og råd fra din side.”

Morten Seerup
Arbejdsmarkeds- og Arbejdspladskonsulent

“Det har været en fantastisk oplevelse at gennemføre dette ergonomi-projekt i Mediq Danmark, og vi er meget sikre på, at mange af de forandringsforslag, der naturligt kom frem fra de enkelte medarbejdere vil blive gennemført i indeværende år til gavn for både den enkelte og for firmaet..”

Poul Erik Pedersen, kvalitetschef, Mediq Danmark

Nogle spørgsmål?

Brug formularen til højre og skriv til mig.

Nogle spørgsmål?