Arbejdet i storrumskontoret… hvordan kan det optimeres?

– Fokus på fordelene / Anerkend ulemperne

Stor-rummet er kommet for at blive – også selvom det ofte er udskældt og mange medarbejdere ikke synes, det er optimalt. Spørger man de medarbejdere, der arbejder i storrum, så viser undersøgelser, at støj og afbrydelser er blandt de største gener, og det påvirker trivsel, produktivitet og energien i rummet.

Hvad skal der til for at gøre arbejdsforholdene lidt bedre i storrummet? Ofte er det faktisk få tiltag, der kan gøre en virkelig stor forskel – men det er langt fra alle steder, at disse tiltag er sat i værk.

Hvad ville det betyde, hvis der var en praktisk tilgang, hvor forholdene kunne forbedres gennem 4 steps:

 1. Forudsætninger, herunder indretning og organisering
 2. Støj og forstyrrelser
 3. Fælles leveregler
 4. Personlige strategier

Alle 4 områder skal vurderes i forhold til 4 væsentlige kriterier:

 • Faglig udvikling og videndeling
 • Reducere forstyrrelser (auditivt – visuelt)
 • Sikre sociale relationer
 • Respekt for at vi alle er forskellige

Dette leveres som oplæg til at sætte processen i gang eller decideret workshop, hvor vi sætter lidt mere tid af til at komme i gang med arbejdet.

Udbyttet af oplæg / workshop er at skabe bedre arbejdsforhold i storrummet – med øget effektivitet og færre frustrationer til følge.

Oplæg kan udformes som

 • gå-hjem-møde
 • workshop (mere praktisk orienteret, evt. i samarbejde med samarbejdspartner)
 • kort oplæg i storrummet (f.eks. som del af ergonomisk gennemgang)

Det er væsentligt at afstemme prioriteringen og vægtningen af oplægget til de forhold, der er gældende i virksomheden. Vi skal have fokus på det, vi hver især og sammen kan justere og forbedre her og nu – og mindre debat om det, som ikke pt. er muligt.

Nogle spørgsmål?

Brug formularen til højre og skriv til mig.

Nogle spørgsmål?